3rd Winner – Batik tanah Liek

3rd Winner – Batik tanah Liek
Textiles
Planery
Yori Oktorina
CV Batik Tanah Liek
Rp 4,500,000
Kain khas Padang Sumbar yang sudah punah kemudian dilestarikan kembali dan sekarang dikembangkan kembali oleh generasi kedua.

Leave a Reply